Startsida

Bilder

E-mail

Hägglunds Bv 206

Bv 206 började användas 1979. Den 10000:de levererades till armen vintern 1993. Den används idag i över 40 länder. Den finns i olika versioner, en täckt för persontransport, en med kapell och lastflak använd som pansarvärnsfordon.

Min tanke är att på denna hemsida samla och sprida information och kunnande om dessa fordon.
Har du kunskaper, bilder, broschyrer, artiklar, böcker, reservdelar eller annat intressant så hör av dej till mej. Jag köper eller lånar för kopiering. Jag är tacksam för alla bidrag. Bo-Göran Knutes, tel 070-7341470, eller email: bg@knutes.se.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
©2001 Bo-Göran Knutes